Phát Thành Store xin kính chào quý khách hàng. Để thuận tiện cho việc xem bảng giá máy iPhone. iPhonecugiare.com thêm mục nội dung này nhầm phục vụ quý khách hàng gần xa giá iPhone nhanh nhất và dễ tìm nhất nhé.

Cửa hàng Phát Thành Store

Địa chỉ: 704, 57 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 1, Quận 3, Hồ Chí Minh

Hotline: 0797 097 097

Website: www.iPhonecugiare.com

Bảng giá iPhone sau đây sẽ gồm:

Phát Thành Store cam kết đến quý khách hàng:

 

Bảng giá iPhone mới 100% Active Online, Nguyên Seal máy

IPHONE 11 LL/ A (1 SIM)TÌNH TRẠNG BHXUẤT XỨGIÁ BÁN (VNĐ)
Black 64Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A16.990.000
White 64Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A17.200.000
Green mint 64Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A17.400.000
Yellow 64Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A17.190.000
Purple 64Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A17.100.000
Red 64Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A17.190.000
Black 128Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A18.500.000
White 128Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A18.700.000
Green mint 128Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A18.900.000
Yellow 128Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A18.700.000
Purple 128Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A18.890.000
Red 128Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A18.700.000
Black 256Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A18.500.000
White 256Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A18.500.000
Green mint 256Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ ACall
Yellow 256Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ ACall
Purple 256Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ ACall
Red 256Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A20.000.000
IPHONE 11 PRO (LL/ A) (1 SIM)TÌNH TRẠNGXUẤT XỨGIÁ BÁN (VNĐ)
Gray 64Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A23.200.000
Silver 64Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A23.800.000
Midnight Green 64Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A24.000.000
Gold 64Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A23.700.000
Gray 256Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ ACall
Silver 256Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A27.900.000
Midnight Green 256Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A27.990.000
Gold 256Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A27.800.000
Gray 512Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ Acall
Silver 512Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ Acall
Midnight Green 512Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ Acall
Gold 512Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ Acall
IPHONE 11 PRO MAX LL/ A (1 SIM)TÌNH TRẠNGXUẤT XỨGIÁ BÁN (VNĐ)
Gray 64Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A25.990.000
Silver 64Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A26.100.000
Midnight Green 64Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A26.100.000
Gold 64Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A26.100.000
Gray 256Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ ACall
Silver 256Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A29.700.000
Midnight Green 256Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A29.700.000
Gold 256Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A29.600.000
Gray 512Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ ACall
Silver 512Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ ACall
Midnight Green 512Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ ACall
Gold 512Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ ACall

Bảng giá iPhone mới 100% Nguyên Seal chưa active

 

IPHONE 11 (CHƯA ACTIVE) LL/ A (1 SIM)TÌNH TRẠNGXUẤT XỨGIÁ BÁN (VNĐ)
Black 64Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A17.990.000
White 64Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A18.100.000
Green mint 64Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A18.200.000
Yellow 64Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A18.100.000
Purple 64Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A18.200.000
Red 64Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A18.000.000
Black 128Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A19.300.000
White 128Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A19.300.000
Green mint 128Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A19.400.000
Yellow 128Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A19.200.000
Purple 128Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A19.200.000
Red 128Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A19.200.000
Black 256Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A20.500.000
White 256Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A20.500.000
Green mint 256Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A20.700.000
Yellow 256Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A20.500.000
Purple 256Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A20.500.000
Red 256Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A20.500.000
IPHONE 11 PRO (CHƯA ACTIVE) LL/ A (1 SIM)TÌNH TRẠNGXUẤT XỨGIÁ BÁN (VNĐ)
Gray 64Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A24.400.000
Silver 64Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A24.800.000
Midnight Green 64Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A25.100.000
Gold 64Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A24.800.000
Gray 256Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A28.800.000
Silver 256Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A28.990.000
Midnight Green 256Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A29.100.000
Gold 256Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A29.990.000
Gray 512Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A31.200.000
Silver 512Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A31.800.000
Midnight Green 512Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A31.500.000
Gold 512Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A31.200.000
IPHONE 11 PRO MAX (CHƯA ACTIVE) LL/ A (1 SIM)TÌNH TRẠNGXUẤT XỨGIÁ BÁN (VNĐ)
Gray 64Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A26.990.000
Silver 64Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A26.990.000
Midnight Green 64Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A27.200.000
Gold 64Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A26.990.000
Gray 256Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A30.100.000
Silver 256Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A30.600.000
Midnight Green 256Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A30.700.000
Gold 256Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A30.600.000
Gray 512Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A32.590.000
Silver 512Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A32.500.000
Midnight Green 512Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A34.000.000
Gold 512Gb12 THÁNG 1 ĐỔI 1LL/ A33.450.000

Bảng giá máy cũ ngoại hình 98% – 99% và Full Box

IPHONE PRO MAXTÌNH TRẠNGXUẤT XỨGIÁ BÁN (VNĐ)
Gray 64GbMáy đẹp 99%LL/ A & EU23.900.000
Silver, Gold 64GbMáy đẹp 99%LL/ A & EU24.800.000
Green 64GbMáy đẹp 99%LL/ A & EU25.500.000
Gray 256GbMáy đẹp 99%LL/ A & EU26.900.000
Silver, Gold 256GbMáy đẹp 99%LL/ A & EU27.400.000
Green 256GbMáy đẹp 99%LL/ A & EU27.500.000
Gray, Silver, Gold, Green 512GbMáy đẹp 99%LL/ A & EU28.500.000
IPHONE 11 PROTÌNH TRẠNGXUẤT XỨGIÁ BÁN (VNĐ)
Gray 64GbMáy đẹp 99%LL/ A & EU21.300.000
Silver, Gold 64GbMáy đẹp 99%LL/ A & EU21.500.000
Green 64GbMáy đẹp 99%LL/ A & EU22.000.000
Gray 256GbMáy đẹp 99%LL/ A & EU24.000.000
Silver, Gold,

Green, 256GB

Máy đẹp 99%LL/ A & EU24.500.000
Gray, Silver,

Gold, Green  512GB

Máy đẹp 99%LL/ A & EUCALL
IPHONE XS MAXTÌNH TRẠNGXUẤT XỨGIÁ BÁN (VNĐ)
Gray 64GbMáy đẹp 99%LL/ A & EU14.390.000
Silver 64GbMáy đẹp 99%LL/ A & EU14.900.000
Gold 64GBMáy đẹp 99%LL/ A & EU15.290.000
Gray, Silver256GBMáy đẹp 99%LL/ A & EU16.500.000
Gold 256GBMáy đẹp 99%LL/ A & EU16.800.000
Gold, Silver 256Gb TBHNEW 100BODYLL/ A & EUCall
IPHONE XSTÌNH TRẠNGXUẤT XỨGIÁ BÁN (VNĐ)
Gray, Silver 64GBMáy đẹp 99%LL/ A & EU12.600.000
Gold 64GBMáy đẹp 99%LL/ A & EU13.200.000
Gray, Silver, 256GBMáy đẹp 99%LL/ A & EU13.800.000
Gold 256GBMáy đẹp 99%LL/ A & EU13.900.000
Gray, Silver 512GBMáy đẹp 99%LL/ A & EUCALL
Gold 512GBMáy đẹp 99%LL/ A & EUCALL
IPHONE XTÌNH TRẠNGXUẤT XỨGIÁ BÁN (VNĐ)
Gray 64GbMáy đẹp 99%LL/ A & EU10.500.000
Silver 64GbMáy đẹp 99%LL/ A & EU10.800.000
Gray 256GbMáy đẹp 99%LL/ A & EU11.400.000
Silver 256GbMáy đẹp 99%LL/ A & EU11.500.000
IPHONE XRTÌNH TRẠNGXUẤT XỨGIÁ BÁN (VNĐ)
64GbMáy đẹp 99%LL/ A10.200.000
128GbMáy đẹp 99%LL/ A11.200.000
256GbMáy đẹp 99%LL/ A11.990.000
IPHONE 8 PLUSTÌNH TRẠNGXUẤT XỨGIÁ BÁN (VNĐ)
Gray 64GbMáy đẹp 99%LL/ A7.990.000
Silver 64GbMáy đẹp 99%LL/ A7.990.000
Gold 64GbMáy đẹp 99%LL/ A7.990.000
Red 64GbMáy đẹp 99%LL/ A8.200.000
Gray, Silver 256GbMáy đẹp 99%LL/ A9.200.000
Gold, RED 256GbMáy đẹp 99%LL/ A9.200.000
IPHONE 8TÌNH TRẠNGXUẤT XỨGIÁ BÁN (VNĐ)
Gray, Silver, Gold, 64GbMáy đẹp 99%LL/ A5.990.000
Red 64GbMáy đẹp 99%LL/ A6.190.000
Gray, Silver, Gold, 256GbMáy đẹp 99%LL/ A6.990.000
Red 256GbMáy đẹp 99%LL/ A6.990.000
IPHONE 7 PLUSTÌNH TRẠNGXUẤT XỨGIÁ BÁN (VNĐ)
Rose, Black, Silver,  Gold 32GbMáy đẹp 99%LL/ A6.990.000
Rose, Black, Silver,  Gold 128GbMáy đẹp 99%LL/ A7.100.000
Red 128GbMáy đẹp 99%LL/ A6.990.000
Rose, Black, Silver,  Gold 256GbMáy đẹp 99%LL/ ACALL
Red 256GbMáy đẹp 99%LL/ ACALL
IPHONE 7TÌNH TRẠNGXUẤT XỨGIÁ BÁN (VNĐ)
Rose, Silver, Gold 32GbMáy đẹp 99%LL/ A4.500.000
Black 32GbMáy đẹp 99%LL/ A4.500.000
Rose, Silver, Gold 128GbMáy đẹp 99%LL/ A5.500.000
Black 128GbMáy đẹp 99%LL/ A5.500.000
Red 128GBMáy đẹp 99%LL/ A5.500.000
IPHONE 6S PLUSTÌNH TRẠNGXUẤT XỨGIÁ BÁN (VNĐ)
Gray, Silver, Gold,  Rose 16GbMáy đẹp 99%LL/ A3.900.000
Gray, Silver, Gold,  Rose 64GbMáy đẹp 99%LL/ A4.700.000
Gray, Silver, Gold,  Rose 128GbMáy đẹp 99%LL/ A5.200.000
IPHONE 6STÌNH TRẠNGXUẤT XỨGIÁ BÁN (VNĐ)
Gray, Silver, Gold,  Rose 16GbMáy đẹp 99%LL/ A3.000.000
Gray, Silver, Gold,  Rose 32GbMáy đẹp 99%LL/ A3.200.000
Gray, Silver, Gold,  Rose 64GbMáy đẹp 99%LL/ A3.400.000
IPHONE SETÌNH TRẠNGXUẤT XỨGIÁ BÁN (VNĐ)
Gray, Silver, Gold,  Rose 16GbMáy đẹp 99%LL/ A2.300.000
Gray, Silver, Gold,  Rose 32GBMáy đẹp 99%LL/ A2.500.000
Gray, Silver, Gold,  Rose 64GBMáy đẹp 99%LL/ A2.700.000