Cách dùng tai nghe trên iPhone 7

Tai nghe thường (Tai nghe Lightning) Một điểm cần lưu ý là từ thế hệ iPhone 7, iPhone 7 Plus đến iPhone Xs Max, Apple đã