Thông tin chuyển khoản

Dưới đây là thông tin thanh toán cho khách hàng chuyển khoản khi mua sản phẩm tại Phát Thành Store:

0511000415711

Phạm Thành Phát

Chi nhánh: Nam SG

060199355611

Phạm Thành Phát 

PGD: Minh Khai, Q3

19035358742016

Bùi Thị Thuyên Lan

Cao Thắng Q3