THÔNG TIN VÀ GIÁ BÁN

iPhone 12 Mini

64GB: 23.990.000đ

128GB: 25.990.000đ

256GB: 27.990.000đ

Xem chi tiết

iPhone 12

64GB: 26.990.000đ

128GB: 28.990.000đ

256GB: 30.990.000đ

Xem chi tiết

iPhone 12 Pro

128GB: 32.490.000đ

256GB: 34.490.000đ

512GB: 40.490.000đ

Xem chi tiết

iPhone 12 Pro Max

128GB: 34.490.000đ

256GB: 37.490.000đ

512GB: 43.490.000đ

Xem chi tiết