đoạn mã bên dưới vào Thẻ trang web toàn cầu hiện có của bạn.

Concept iPhone 11 với khả năng ‘mọc cánh’ bay như drone

Tài khoản YouTube Sonitdac đã đăng tải video giới thiệu ý tưởng về chiếc iPhone 11 Drone, với khả năng bay như những thiết bị drone thực thụ và được điều khiển bằng Apple Watch.