Concept iPhone 11 với khả năng ‘mọc cánh’ bay như drone

Tài khoản YouTube Sonitdac đã đăng tải video giới thiệu ý tưởng về chiếc iPhone 11 Drone, với khả năng bay như những thiết bị drone thực thụ và được điều khiển bằng Apple Watch.

Cart
  • No products in the cart.