IOS 13.3 có gì mới? IOS 13.3 được nâng cấp và cập nhật gì?

Sau nhiều tuần thử nghiệm beta, Apple đã phát hành bản cập nhật phần mềm iOS 13.3 và iPadOS 13.3 cho tất cả các thiết bị và các bản cập nhật hiện có sẵn để tải xuống. iOS 13.3 là một phiên bản chính mang đến một số cải tiến, sửa lỗi và các tính năng mới. iOS 13.3 đã được phát hành qua mạng, thông qua iTunes hoặc Finder và dưới dạng tải xuống trực tiếp.

IOS 13.3 có gì mới?

Với iOS 13.3, Apple đã bổ sung tính năng Kiểm soát của cha mẹ mới vào tính năng Screen Time cho phép cha mẹ và người giám hộ áp đặt nhiều giới hạn liên lạc hơn đối với những người mà con cái họ có thể gọi, nhắn tin hoặc FaceTime. Ngoài ra, phụ huynh này cũng đã được trao quyền kiểm soát những người xuất hiện trong danh sách liên lạc của con cái họ.

Apple News + đã nhận được bố cục mới cho WSJ và các tờ báo hàng đầu khác trong khi ứng dụng Tin tức giúp người dùng dễ dàng thích hoặc không thích các câu chuyện bằng một cú chạm. Trên ứng dụng Stocks, Apple sẽ hiển thị các câu chuyện liên quan đến Apple News cho người dùng Canada bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Ngoài ra, người dùng này sẽ có thể tiếp tục đọc những câu chuyện liên quan từ cùng một ấn phẩm.

iOS 13.3 và iPadOS 13.3 cũng giới thiệu việc chuyển đổi Nhãn Memoji rất cần thiết, cuối cùng cho phép người dùng tắt Nhãn Memoji vĩnh viễn .

Các bản sửa lỗi và tính năng khác được giới thiệu trong bản phát hành này bao gồm tạo video clip mới khi cắt video trong ứng dụng Ảnh, hỗ trợ các khóa bảo mật tương thích NFC, USB và Lightning FIDO2 trong Safari, sửa lỗi cho ứng dụng Mail để tải xuống tin nhắn mới đáng tin cậy hơn, giải quyết lỗi khiến ảnh chụp màn hình xuất hiện mờ khi được gửi qua ứng dụng Tin nhắn, giúp chia sẻ bản ghi âm thanh đáng tin cậy hơn và nhiều hơn.

iOS 13.3 thêm tính năng quản lý liên lạc.
iOS 13.3 thêm tính năng quản lý liên lạc.

Bạn có thể tải xuống iOS 13.3 và iPadOS 13.3 trên mọi thiết bị tương thích iOS 13 bằng cách truy cập Cài đặt -> Chung -> Cập nhật phần mềm.

Bạn cũng có thể tải xuống IPSW iOS 13.3 từ các liên kết bên dưới và sau đó sử dụng iTunes hoặc Finder để cài đặt bản cập nhật thủ công.

Liên kết tải xuống IPSW iOS 13.3:

Liên kết tải xuống trực tiếp iPadOS 13.3 IPSW:

Liên lạc tải xuống trực tiếp iPod touch iOS 13.3 IPSW

Kết luận

Qua bài viết trên phần nào giúp bạn hiểu được những tính năng mới nhất từ bản cập nhật IOS 13.3. Mong qua bài này sẽ giúp bạn hiểu nhiều hơn những tính năng mới này.

Cart
  • No products in the cart.